• Priateľský
    • We love our children
    • Skúsený
    • Professional teachers
    • Športy
    • Lots of to choose
    • Online služby
    • Sofisticated elearning
   • Vitajte

   • OZNAM

   •  

    Vážení študenti a rodičia,

    oznamujeme Vám, že od 17.05.2021 trieda 1.A ostáva v karanténe do 28.5.2021 vrátane.
    Počas tohto obdobia sa bude trieda vzdelávať dištančne.

    Prosíme Vás o dodržiavanie ROR, aby sme sa mohli čo najskôr spolu stretnúť.

    https://www.minedu.sk/data/att/17282.docx
     

     

 • Najnovšie

  Novinky

   • Riaditeľské voľno
   • 14. 9. 2022
   • Súkromná stredná odborná škola Nová cesta Magán szákközépiskola Új ut


    RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    SSOŠ Nová cesta Magán szákközépiskola Új ut pod vedením riaditeľky školy Mgr. Dagmar Horváthovou, PhD. a zriadovateľa školy OZ Nová cesta so sídlom Hlavná 265, 072 06 Malčice oznamuje, že

    p o s k y t u j e

    žiakom 1.- 3. ročníka riaditeľské voľno na deň

   • Riaditeľské voľno: Čítať viac
   • Chystáme sa opäť do školy ...
   • 13. 9. 2022
   • Vážení rodičia, žiaci,

    sprístupňujeme Vám informácie týkajúce sa organizácie a prevádzky SSOŠ Nová cesta

    Organizácia a prevádzka školy je v súlade s rozhodnutiami a odporúčaniami MŠVVaŠ SR.

    V novom školskom roku budú školy fungovať ako v čase pred pandémiou, a to bez zásadných obmedzení.

    Do lavíc zasadnú žiaci bez nutnosti nosenia rúšok a respirátorov, izolácia bude len pre pozitívnu osobu.

   • Chystáme sa opäť do školy ...: Čítať viac
  • Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje